Cerkev svete Lucije, Logaršče

Under construction!

1
Cerkev svete Lucije je bila, sodeč po letnici v vogalu prezbiterija, grajena leta 1572 in bila čez deset let tudi prvič posvečena. Iz vizitacijskih zapisov iz leta 1755 je razvidno, da je bila v 18. stoletju, tako kot tudi še danes, podružnica župnijske cerkve v Podmelcu. Streha cerkve je bila v tistem času krita s skodlami, okna v prezbiteriju in glavni ladji so bila gotsko zašiljena, prav tako pa tudi paličasto profiliran kamniti portal. Na pročelju se je dvigoval manjši zvonik z dvema zvonoma, notranjost cerkve pa sta krasila dva oltarja: glavni je bil posvečen sveti Luciji, stranski pa svetemu Lovrencu. Leta 1830 so pred čelno fasado nad vhodom sezidali nov 15 metrov visok zvonik, pet let kasneje pa so morali obnoviti tudi celotno cerkev, saj je bila zaradi udarca strele močno poškodovana. 

Danes najdemo v podružnični cerkvi na Logarščah, ki je bila zadnjič korenito obnovljena leta 1992, le en oltar. Izdelan je iz lesa in posnema kamnito oltarno arhitekturo, krasijo pa ga štiri lesene plastike. V sredi stoji kip zavetnice cerkve svete Lucije, ob straneh kipa svete Agate in svete Apolonije, na glavni oltar pa so prenesli tudi kip svetega Lovrenca, ki je nekdaj stal v stranskem oltarju. Cerkvena ladja je brez vidnih stenskih poslikav, ki so bile po vsej verjetnosti uničene leta 1917, ko so zgradbo in zvonik močno poškodovale italijanske granate. Cerkev je tudi brez prizidane zakristije, zato služi v te namene prostor za oltarjem, kjer stoji masivna lepo izdelana lesena omara. 

Zaradi svoje lege, predvsem pa zaradi dobro razvidne stavbne zgodovine, je bila cerkev svete Lucije leta 1990 razglašena za kulturni spomenik občine Tolmin.

Picture gallery