Soteska potoka Kostanjevec

2Na Šentviški planoti, otoku zakraselega sveta sredi nekraške okolice, najdemo številne kraške pojave. Na relativno uravnanem površju Planota nima površinsko tekočih voda, redki manjši izviri pa že po nekaj metrih poniknejo. Voda pronica skozi prepustno karbonatno kamnino in privre na dan šele niže v strmih robnih pobočjih Šentviške planote. Dva izrazita ponora (ponikvi) se nahajata v vasi Ponikve in sta naselju dala tudi ime. Del vode, ki se ob večjem deževju zbira v polju sredi vasi, odteka v požiralnik na robu vasi, del pa ponikne v rupi pod Jerajevo domačijo. Prav slednja je menda povezana z najlepšo podzemno jamo v soteski potoka Kostanjevec, Krasnico, ki je dolga 200 m. Poleg navedene se v pobočjih nad potokom nahaja še več podzemnih jam in rovov, doslej poznane so: Zidanica (40 m), Zevka, Nosnica in Polženca.

 Po soteski potoka, katere osrednji del domačini imenujejo Žlebi, je nekdaj do vasi Ponikve in Pečine vodila pomembna pešpot. Ozka, temačna in globoko zajedena deber je bila za ljudi, ki so nekdaj tod hodili, najkrajša pot do tega dela Šentviške planote, hoja po njej pa je mnoge navdajala s strahom in tesnobo. Ljudsko izročilo namreč pravi, da v vsaki jami v Žlebih kraljuje »divja baba«, ki prihaja ob jutranjem svitu na plan in dela ljudem škodo na poljih. Kljub vraževerju pa so bile jame dobrodošlo zatočišče in domovanje tako za živali kot tudi za ljudi. Naključne najdbe namreč kažejo, da je bila v davni preteklosti jama Zidanca občasno ali morda celo stalno naseljena.

Prvič so bile jame načrtno raziskane in opisane leta 1924. Raziskali in izmerili so jih člani planinskega kluba Krpelj, ki so ga istega leta ustanovili domačini iz Tolmina in okolice. Na koncu jame Krasnice lahko še danes vidimo na steno narisan njihov zaščitni znak krpelj.

1
Soteska potoka Kostanjevec sodi po svojskih erozijskih in korozijskih oblikah ter speleoloških objektih in odtočnemu režimu med značilne krajinske elemente, zato je od leta 1990 tudi razglašena za naravni spomenik občine Tolmin.

Galerija slik