Kulturna dejavnost nekoč in danes

Kulturnadejavnost2Življenje na kulturnem področju je bilo na Planoti že od nekdaj zelo živahno. Glavno vlogo pri izobraževanju in kulturnem osveščanju ljudi so sprva igrali predvsem duhovniki, pozneje pa so to vlogo prevzele šole in učitelji, ki so poleg poučevanja sodelovali tudi pri vseh pomembnejših vaških dogodkih in skrbeli za kulturno in družabno dejavnost. V drugi polovici 19. stoletja so se na tem območju začela ustanavljati tudi številna narodnobuditeljska društva, čitalnice in pevski zbori. Več o tem si lahko preberete v prvem Zborniku Šentviške planote (izdanem leta 1992). Društveno življenje se je ohranilo vse do današnjih dni, saj tudi danes na Planoti delujejo različna društva, klubi in pevski zbori, ki skrbijo za popestritev družabnega življenja domačinov in obiskovalcev. Na področju kulturnega dogajanja je treba izpostaviti predvsem vedno aktivno Folklorno društvo Ivan Laharnar s Šentviške Gore, v Kulturnadejavnostsklopu katerega deluje tudi moški pevski zbor , in posamezne cerkvene pevske zbore. Na Pečinah je bilo leta 2008 ustanovljeno tudi Kulturno-umetniško društvo Breza , ki združuje kulturne navdušence s Planote in bližnje okolice. Na tem področju je izredno dejavna tudi podružnična šola Dušana Muniha na Šentviški Gori in oddelek vrtca, katerih učiteljici, vzgojiteljici in učenci pridno sodelujejo na krajevnih kulturnih prireditvah, vsako leto pa tudi sami organizirajo javno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku.