TD Šentviška planota

Turistično društvo Šentviška planota je zgolj eno izmed številnih športnih, kulturnih in drugih organizacij na tem območju. Ustanovljeno je bilo leta 1993, prvi in doslej najzahtevnejši cilj pa je doseglo ob finančni podpori večletnega projekta CRPOV – Celovit razvoj podeželja in obnova vasi. Leta 1996 je bila namreč dokončana več let trajajoča ureditev kolesarske poti in pešpoti prek Šentviške planote, ki povezuje vsa večja naselja in vodi mimo vseh najpomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti.

Clanidrustva
Celotna, okrog 35 km dolga pot je označena z usmerjevalnimi in informativnimi tablami, s predstavitvenimi tablami pa so opremljena tudi najpomembnejša mesta naravne in kulturne dediščine. Med njimi še posebej izstopajo tri: cerkev na Ponikvah, ki je edino večje delo arhitekta Jožeta Plečnika na Primorskem, kompleks mlina in žage na vodni pogon pod vasjo Daber ter slikovita struga potoka Kostanjevec s kraškimi jamami pod vasjo Pečine. Ob otvoritvi poti je društvo izdalo tudi vodnik in turistični prospekt ter par razglednic vasi na Šentviški planoti. Ob ureditvi okolice Plečnikove cerkve na Ponikvah leta 1998 pa smo v cerkvi postavili stalno razstavo o zgodovini tega pomembnega kulturnega spomenika ter izdali prospekt v štirih jezikih.

  • TD_logoV devetnajstih letih delovanja torej TD Šentviška planota, ki šteje okrog 90 članov, sledi nalogam, ki si jih je zadalo ob svoji ustanovitvi, in jih korak za korakom uresničuje.
  • Z organizacijo različnih akcij seznanjamo domačine in druge obiskovalce z bogato in pestro naravno in kulturno dediščino ter jih spodbujamo k njenemu varovanju.
  • Sami ali skupaj z drugimi društvi in organizacijami organiziramo raznovrstne prireditve ter tako skrbimo za popestritev turistične ponudbe in promocijo območja.
  • Skrbimo za urejenost krajev in javnih površin (čistilne akcije, izbor najlepše urejene domačije, urejanje zelenic) ter spodbujamo k zavestnemu in odgovornemu varovanju okolja.
  • Z ureditvijo učno-rekreativne kolesarske poti in pešpoti, urejanjem zanimivih turističnih točk, izdajanjem propagandnega materiala in drugimi promocijskimi akcijami promoviramo Šentviško planoto kot zanimivo turistično destinacijo, ki poleg številnih možnosti rekreacije in sprostitve nudi tudi številne kulturne in druge zanimivosti.


Kulturne in športne prireditve
Vsako leto se v organizaciji društva zvrstijo tudi različne kulturne in športne prireditve.

Kolesarjenje po Šentviški planoti – Pozdrav jeseni (novo ime prireditve)
Najstarejša in doslej najbolj množična prireditev. Kolesarskemu maratonu, ki je še vedno osrednji del prireditve, smo dodali še druge športne in zabavne igre, ki vsako leto pritegnejo številne obiskovalce.

Nočni (zimski) vzpon na Črvov vrh
Je mlajšega nastanka in se odvija ob prvi polni luni v januarju ter vsako leto privablja več pohodnikov iz bližnje in daljne okolice.

Tek za pokal Primorskih novic
Glede na to, da je Šentviška planota zanimiva tako za pohodnike, sprehajalce in kolesarje kot tudi tekače, smo v letu 2008 v sodelovanju s SSK Ponikve pripravili prvi tek in pohod po Šentviški planoti. Ob tej prireditvi je bilo veliko navdušenja in zanimanja tako s strani pohodnikov kot s strani tekačev, zato bo odslej tek po Šentviški planoti potekal v okviru tekov za pokal Primorskih novic. 

Čistilna delovna akcija - Čista Planota
V sodelovanju z učenci oddelka OŠ Šentviška Gora, krajevnimi skupnostmi na Planoti, Folklornim društvom Ivan Laharnar, Gasilskim društvom Ponikve - Planota, športnimi društvi in Komunalo Tolmin.

Ostale tradicionalne prireditve, ki jih organiziramo, so manjše in namenjene bolj domačinom in obiskovalcem iz bližnjih krajev v dolini.

Dodatne informacije

Turistično društvo Šentviška planota
Pečine 30/b
5283 Slap ob Idrijci
tdsentviskaplanota@gmail.com

PREDSEDNIK: Aleš Poljak, GSM: 041 689 935
TAJNICA: Dragica Lapanja, GSM: 031 293 458
BLAGAJNIK: Milena Pirih, GSM: 041 214 932
 
Najava skupin za vodenje po Šentviški planoti:
LTO SOTOČJE
Petra Skalarja 4
5220    Tolmin
Tel.: 05 38 00 480
Faks: 05 38 00 483
E-pošta: info@lto-sotocje.si
Vodiči z licenco: Karla Kofol, Teja Kranjc, Darja Pirih